Halluks Valgus Ameliyatı

Bu haftaki blog makalemızda kadem baş parmağında sık tanıdık Hallux Valgus deformitesinin etiyolojisi, değerlendirilmesi, sınıflandırılması ve tedavisinde konservatif yöntemlerini literatür çdüzenışmaları ile inceleyeceğiz. Bacak anatomisi, yüklenme mekanikleri ve hastalıkları ile vücudun öbür bölgelerine nazaran daha katışıkşıktır. Başlangıçinç ise ayağın hem yeterince faal olan kısmıdır hem de yere taşıma edilen kuvvetin hengâm hengâm %90’ına kadar olan kısmınü yüklenen özelleşmiş bir kısmıdır. Başlangıçparmakta yaşanmış olan her türlü çor, günlük ömür kalitesinde ağır bozukluğa vadi harisabilir. Halluks Valgus; günümüzde gitgide kalan bir sıklıkla rastlanan, karışma edilmediği takdirde hastanın günllük aktivitelerini ileri derecede kısıtlayan, ayağın güzel duyu görünümünü bozan, dertlı ve iveğen bir kadem kelleparmağı hastalığıdır. Halluks Valgus (HV) deformitesi ilk olarak 1871’de Carl Huster tarafından tanımlanmış ve bir numara parmağın abduksiyon kontraktürü ve laterale deviyasyonu olarak tanım edilmiştir. Halluks valgus deformitesi, söz medlulı itibariyle kadem kelleparmağının dışa açılanması olarak nitelendirilmesine rağmen kompleks bir deformitedir. Ayakta kâin çeşitli patolojileri de karınermektedir. Başlangıçparmağın MTF eklemi, bir sesamoid mekanizması ile eklemi istikrarlı fail ve motor kuvvet sağlayıcı bir takım intrensek kasa malik olması sebebi ile özel bir eklemdir. Birinci parmağın kadem mekaniğindeki önemi, metatarsokuneiform eklemin lokalizasyonunun transvers ve medial longitudinal arkların kesiştiği yerde olmasından kaynaklanır. Medial longitudinal ark ayağın en önemli eşya nâkil bünyesıdır ve yürüme esnasında optimal desteği sağlamlayabilmesi bir numara parmağın kinematiğine sadıkdır. Halluks Valgus Etiyolojisi: Bacak, evrimsel tebeddülat esnasında mahiyet fonksiyonu olan kavrama kabiliyetinin çoğunu kaybetmiştir. Ancak bu tebeddülat sonucunda bile adduktor hallusis kası kavramayı kolaylaştıracak yerleşime malik olarak kalıktır. Antagonisti (bir kasın ters aksiyonlevini gkalıntı kas) olan abduktor hallusis kası ise mekanik olarak dezavantajlı durumdadır. Bu imbalansın halluks valgus etyolojisi ile ilişkili olabileceği düşünülmektedir. Halluks Valgus, sıklıkla ayakkabı giyen toplumlarda görünen bir sorundur. Halluks Valgus oluşumundaki gerçek nedenin ayakkabı düzenışkanlığı bulunduğunu destekleyen bir fasılaştırmada Lam ve Hodgsson, ayakkabı kullanan toplumlarda alışılagelen nüfusun %33’u¨nde Halluks Valgus oluşumunda peşış saptamışlardı. Ayakkabı giymeyen toplumlarda ise bu tartıın % 1,9 önında bulunduğunu bildirmişlerdir. Hereditenin sert çok kişide halluks valgus oluşumunu etkilediğine inanılmaktadır. Ancak genetik geçiş tam olarak gösterilememiştir. Ayak tabanığın pronasyonuna ve kadem ön kısmınün abduksiyonuna münasebet olabilecek metatarsus primus varus (MPV), pes planus, pes planovalgus, pes ekinovarus deformiteleri de halluks valgus sebepleri arasındadır. Halluks valgusun öbür intrensek sebepleri arasında aşil tendon kontraktürü, generalize eklem laksitesi, MTF (metatarsofalangeal) eklem hipermobilitesi ile poliomyelit, serebral palsi, serebrovasküler vakalar kabilinden nörolojik hastalıklar, gut, romatoid artrit, psöriatik artrit kabilinden romatizmal hastalıklar, hassaten kelleparmağın aşırı büyüklüğü, ikinci parmağın amputasyonu, polidaktili kabilinden daha seyrek göru¨nen durumlar da skorlabilir. Temelı fasılaştırmacılar halluks valgusun kadınlarda çok daha sık görünmesine nazarıitibar çekmişlerdir. Ancak bunun sebebinin genetik intikalten çok kadınların erkeklere nazaran daha bir araba sivri uçlu ancak, topuklu ayakkabı giymeleri olduğu düşünülmektedir.

Halluks Valgus Ameliyatı