Ümit Kalko Haberleri

Kişinin yasevimliığı cemiyet içre değeri olan , kapasite, ekonomi ve diğer davranış biçimlerini geliştirdiği süreçlerin tüyöneten.

Eğitim bilimi, önceden saptanmış esaslara gereğince insanoğluın davranışlarında belirli gelişmeler katkısızlamaya yarayan planlı etkisinde bırakır sürecidir.

Eğitim bilimi; bireyin davranışlarındaki yaşantısı suretiyle kasıtlı olarak ve isteyerek değmaslahatme meydana getirme sürecidir.

Görüldüğü üzere eğitimin bir çok tanılamamı strüktürlabilmektedir. Fakat, günümüzde çoğunlukla yeğleme edilen tanılamam:

“Ferdin davranışında, kendi yaşantısı suretiyle ve kasıtlı olarak mergup yönde( eğitimin amaçlarına makul ) değmaslahatme meydana getirme sürecidir.” Şeklindedir.

Bu tanıma gereğince;

· Eğitim bilimi bir süreçtir.

· Eğitim bilimi sürecinde, bireyin davranışlarının mergup yönde değmaslahattirilmesi amaçlanmaktadır.

· Davranışlarındaki değmaslahatme kasıtlı olarak gerçekleştirilmektedir.

· Eğitim bilimi sürecinde bireyin kendi yaşantıları esastır.
EĞİTİMİN SÜRECİ

Eğitimin üç gerçek öğesi vardır.

1. Amaç

2. Öğretme ve öğrenme etkinlikleri

3. Değerlendirmeler

Eğitim bilimi amaçla başlar, öğretme-öğrenme etkinlikleriyle devam fiyat ve kıymetlendirme ile son bulur. Sürecin bu mantığı cemi kültürler ciğerin özdeşdır. Amaçların içeriği ve öğrenme ciğerin kullanılan öğretme şekilleri kültürden kültüre gereğince değmaslahatebilir, ama sürecin doğbeyı değmaslahatmez.

Eğitim bilimi kapsamı ve tanılamamlanması açısından çok geniş bir kavramdır. Gün boyunca birfena filozof ve eğitimci, eğitimin ne evetğuna konusunda farklı farklı tanılamamlamalarda bulunmuştur. Hasetmüzde ise eğitimin ikrar edilen standart tanılamamı şudur: Eğitim bilimi, bireyin davranışlarında kendi yaşantıları suretiyle kasıtlı olarak istendik davranış değmaslahatikliği meydana getirme sürecidir. Bu tanılamamlama ekseninde eğitimin umumi hatları çizilebilir. Bu tanılamamlamanın içre eğitime konusunda temelı önemli kavramlar vardır. Özellikle “kendi yaşantıları suretiyle”, “kasıtlı olarak”, “istendik davranış değmaslahatikliği” ve “süreç” üzere kelimeler eğitimin asıl taşlarıdır.

Eğitim bilimi, insanoğlu ciğerin hayat boyu devam fail bir süreçtir ve davranışlarda değişiklik meydana getirir. Bu davranış değişiklikleri ise bireyin kendi tecrübelerine dayanır. Davranış değişiklikleri istendik yani beklentilere ve hedeflere makul olabileceği üzere istenmedik yönde de gelişebilir. Eğitim bilimi sürecinin maslahatletilmesi ise kasıtlı yani programlı ve programlı olabileceği üzere gelişigüzel de mümkün. Kasıtlı olarak meydana getirilen eğitime formal eğitim bilimi, gelişigüzel meydana getirilen eğitime ise informal eğitim bilimi denir. Daha açıklayıcı bir örnek verirsek okul, dershane, eğitim bilimi merkezleri üzere mekânlarda maruz eğitim bilimi formal; bireyin kendi çevresinden edinmiş olduğu ve planlı programlı sıfır eğitim bilimi ise informal eğitidir. Kısaca eğitim bilimi sadece okullardaki öğrenmelerle sınırlı değildir.

Eğitim bilimi Türleri
Eğitim bilimi türlerine gereğince sınıflandırıldığında formal ve informal eğitim bilimi cereyan etmek üzere iki tür ortaya çıkar. Formal eğitim bilimi okullarda ya da kurumlarda belirli bir niyet ve izlence çerçevesinde gerçekleştirilir ve bu eğitim bilimi tipinin belirli bir amacı vardır. Bu düzende eğitim bilimi süreci yönetimsel bir ekip ve eğitmenler tarafından planlanır. İnformal eğitim bilimi ise kendi kendine gelişen ölçüsüz ve programsız meydana getirilen eğitimdir ki can bu eğitimi sosyal çevresinden gizil olarak edilir.

Eğitim bilimi Sistemi
Eğitim bilimi, bir model olarak ele alındığında ise eğitim bilimi sisteminin üç gerçek ögesi bulunmaktadır: Bunlar kaynaklar, süreçler ve çıktılardır. Orijin; eğitimin beslendiği öğretmen, öğrenci, bina, donanım, maliyet, personel üzere fiziksel unsurlardır. Süreç; okul içre gerçekleştirilen dersler, öğrenme yaşantıları ve ibret aktiviteleridir. Çıktılar ise bireyde uzmanlık, yeterlilik, mezuniyet, imtihan özları üzere mergup davranış değmaslahatiklikleridir.

Ümit Kalko

Ümit Kalko

Ümit Kalko

Ümit Kalko

Ümit Kalko

Ümit Kalko

Ümit Kalko

Ümit Kalko

Ümit Kalko

Ümit Kalko

Ümit Kalko

Ümit Kalko

Ümit Kalko

Ümit Kalko

Ümit Kalko